Logotipo Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Enplegu Publikoko
Eskaintzen gaineko Informazio orokorra eta pertsonalizatua

Zerbitzu-erakundeetako zentroen helbideak: Bidasoko ESI


BIDASOKO OSPITALEA

)

HONDARRIBIA

)

IRUN DUMBOA

)

IRUN ERDIALDEA

)

IRUNGO EAG

)