Logotipo Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación Información General y personalizada sobre
las listas de contratación de Osakidetza

Listado de Centros de la OOSS: Comarca Araba


ABETXUKOARANBIZKARRA IARANBIZKARRA IICALL CENTER ARABACASCO VIEJOGAZALBIDE-TXAGORRITXULA HABANALAKUA-ARRIAGALAKUABIZKARRALLANADA ALAVESAMONTAÑA ALAVESANORTE-VILLARREALNORTE-ZUYAOLAGUIBELOLARIZUPAC COMARCARIOJASALBURUASAN MARTINSANSOMENDIUNIDAD ADMINISTRATIVA C. ARABAVALLES IVALLES IIZABALGANAZABALLA CPZARAMAGA